Chwasty są bardzo żarłoczne. Pobierając szybciej i więcej składników pokarmowych od rośliny uprawnej, nie tylko „objadają ją”, ale także ograniczają dostęp do wody i zacieniają. Pozbycie się ich jest więc bardzo ważnym elementem technologii uprawy. W wypadku ziemniaków wyjątkowo efektywne są prace wykonane między sadzeniem a wschodami.

Na małych plantacjach skutecznym sposobem jest bronowanie plantacji w połowie okresu między sadzeniem a wschodami, czyli 6–7 dni po sadzeniu. Najlepiej nadaje się do tego specjalistyczna brona zwana chwastnikiem. Dzięki zawiasowym połączeniom poszczególnych części dobrze „kopiuje” nierówności pola spowodowane redlinami. Aby zapobiec wyciąganiu sadzeniaków przez jej zęby, używa się jej tą stroną, po której są one krótsze. Użycie brony nie niszczy chwastów na dnie redlin, dlatego odchwaszczanie musi być uzupełnione pracą opielacza czyszczącego dna bruzd. Spłaszczone redliny i wypłycone osypaną ziemią bruzdy trzeba na koniec poprawić obsypnikiem. Dla utrzymania uprawy w czystości niezbędne jest 2–3-krotne powtórzenie całego cyklu.

Mieszaniny herbicydowe

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Mieszaniny herbicydowe na chwasty jedno- i dwuliścienne

Na większych plantacjach bardzo dobre rezultaty daje użycie nowoczesnych, wielofunkcyjnych pielniko-obsypników. Są one wyposażone w zgrzebła spełniające rolę brony chwastnika i spulchniacza grzbietów redlin i gęsiostopki lub zęby sprężynujące pracujące w międzyrzędziach przed korpusami obsypnika. Ich użycie zapewnia nie tylko odchwaszczenie plantacji, ale także wpływa korzystnie na rozwój roślin i jakość przyszłego plonu. Wilgotność gleby jest bardziej wyrównana, przy czym na glebach zwięzłych spada ilość brył utrudniających roślinom rozwój. W spulchnionej glebie rośliny wytwarzają więcej bulw i o wyższej masie. Wyprofilowanie redlin znacznie ogranicza także udział ziemniaków zazielenionych, nieprzydatnych do celów jadalnych i do przetwórstwa. Są one często dalej przechowywane z przeznaczeniem na sadzeniaki w roku następnym. W chwili składania w piwnicach i kopcach nie widać jeszcze, aby były chore, dopiero wiosną okazuje się, jak duże są straty. To skutek ich masowego porażania przez zarazę ziemniaczaną, gdy wystawały nad powierzchnię gleby.

Bardzo skutecznym sposobem niszczenia chwastów jest system mieszany, mechaniczno-chemiczny. Pozwala wykorzystać wszystkie zalety mechanicznej obróbki gleby i gwarantuje eliminację zbędnej roślinności. Oprysk herbicydowy należy wykonać przed wschodami ziemniaków. Jeżeli zagrożenie jest duże, to należy go zrobić wkrótce po posadzeniu ziemniaków, ale zanim chwasty pojawią się na polu.

herbicydy przed wschodami

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Herbicydy do stosowania przed wschodami chwastów (i ziemniaków)

Herbicydy zalegają płytko pod powierzchnią gleby i przez dłuższy czas niszczą wschodzące chwasty. Mieszaniny stosuje się, aby poszerzyć spektrum działania herbicydów. Oprysk należy wykonać bezpośrednio po obredleniu i zabronowaniu plantacji. Uzyskuje się wówczas równomierne naniesienie cieczy roboczej, bez jej kumulacji w bruzdach i braku na wierzchołkach redlin. Preparatu Plateen nie należy stosować na plantacjach odmian wczesnych, gdyż może powodować uszkodzenia liści podczas wilgotnej i ciepłej wiosny. Podobne zastrzeżenia występują przy użyciu Sencoru i Wisaru. Nie należy ich stosować w odmianach bardzo wczesnych i na odmiany wrażliwe:

  • ziemniaki konsumpcyjne – Albina, Ania, Anielka, Andromeda, Aster, Augusta, Balbina, Bard, Bartek, Baszta, Beata, Bekas, Bona, Cekin, Clarissa, Czapla, Cyclon, Czapla, Ditta, Fauna, Fala, Felka, Fresco, Frezja, Gracja, Ibis, Irga, Irys, Jagna, Jagoda, Jaśmin, Kolia, Koral, Korona, Kos, Krasa, Lady Claire, Lena, Lord, Lotos, Malwa, Maryna, Marta, Molli, Mors, Mila, Monsun, Oda, Orlik, Olza, Perkoz, Pirol, Rosalind, Rybitwa, Sante, Sumak, Tara, Tajfun, Tokaj, Ursus, Wiking, Wolfram, Wigry, Vineta, Vital, Vitara, Zeus, Zebra, Żagiel;
  • ziemniaki skrobiowe – Albatros, Dunajec, Dorota, Gabi, Gandawa, Glada, Hinga, Jantar, Jasia, Klepa, Koga, Lawa, Pasat, Pasja Pomorska, Sonda, Ślęza, Umiak, Vistula.

Graminicydy

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Graminicydy do odchwaszczania ziemniaków

Jeżeli obserwowane zagrożenie chwastami jest mniejsze, z opryskiem można poczekać, aż ziemniaki skiełkują. Na wschodzące chwasty można stosować Chwastox Extra 300 SL w dawce 4 l/ha, o ile występują wyłącznie jednoroczne chwasty dwuliścienne. Gdy wśród wschodzących siewek znajdują się gatunki jednoliścienne, jak: perz, palusznik krwawy, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyczyniec polny czy tomka oścista, trzeba zastosować Roundup 360 SL w dawce 1–2 l/ha lub użyć jednej z wielu proponowanych mieszanin.

Mieszaninę Titus + Trend można także stosować w dawkach dzielonych. Do pierwszego oprysku należy użyć połowę poprzednio zalecanej dawki Titusa, czyli 30 g/ha, nie zmniejszając ilości Trendu. Zabieg herbicydowy należy wykonać, gdy perz wytworzy 2–3 liście, a chwasty dwuliścienne 2–4 liście. Oprysk trzeba powtórzyć 2–3 tygodnie później, stosując identyczne dawki preparatów. Podobnie można postąpić z mieszaniną Titus + Sencor + Trend. W tym wypadku dawkę Titusa można obniżyć do 30 g, a Sencoru do 250 g/ha. Ilość Trendu w mieszaninie nie ulega zmniejszeniu. Zabiegi tą trójczynnikową mieszaniną wykonuje się w identycznych fazach rozwojowych chwastów jak w wypadku mieszaniny Titus + Trend.

Jeśli plantacji ziemniaczanej nie zagrażają chwasty dwuliścienne, a jedynie z rodziny traw, to do dyspozycji jest wiele graminicydów. Wszystkie one niszczą zarówno gatunki jednoroczne, jak i wieloletni perz.

Źródło: "Farmer" 08/2008