Zdaniem analityków Banku PKO BP, ceny ziemniaków notują wyraźne spadki głównie w wyniku zdecydowanie wyższych zbiorów w Polsce.

Zbiory tych warzyw w Polsce mogą się bowiem ukształtować na poziomie 8,9 mln t (wzrost aż o 38% r/r), ale też wyższym o 7,3% w stosunku do średniej w latach 2016-2018, głównie w wyniku lepszego plonowania. W 2018 i 2019 zbiory ziemniaków zostały istotnie uszczuplone przez suszę - spadki odpowiednio o 18,4% r/r i 11,4% r/r. W bieżącym roku jej zasięg był zdecydowanie mniejszy - poinformowano w publikacji Agro Nawigator Banku PKO BP.

Jak wynika z najnowszych danych GUS, we wrześniu 2020 r. za ziemniaki w skupie płacono średnio 32,48 zł/dt.

W skali miesiąca spadek cen wyniósł 19,6%, a w skali roku - 23%. Niższa była również cena ziemniaków na targowiskach (111,36 zł/dt) zarówno w porównaniu z miesiącem poprzednim (o 9,3%), jak i wrześniem ubiegłego roku (o 50,7%).

Tymczasem na krajowych rynkach hurtowych, ziemniaki w zasadzie od miesiąca trzymają taką samą cenę. Na podwarszawskich Broniszach, za kilogram Irgi trzeba zapłacić (dane 20.10) 0,33-0,53 zł, podczas gdy miesiąc temu było to 0,36-0,52 zł. Za Irysy żądano 0,36-0,50 zł/kg, podczas gdy miesiąc temu było to 0,40-0,55 zł/kg.

Na podpoznańskim WGRO, za 15 kg worek ziemniaków trzeba zapłacić 8-15 zł, czyli jedynie o ok. złotówkę mniej niż miesiąc wcześniej.

Lubelska "Elizówka" oferuje ziemniaki po 0,65-0,80 zł/kg, w okolicach 20 września był to poziom rzędu 0,67-0,80 zł/kg.

Na podkarpackim AGROHURCIE ziemniaki proponuje się po 0,60-0,80 zł/kg - czyli po tyle samo co miesiąc wcześniej. Nie zmieniła się także w skali miesiąca cena ziemniaków na Podlaskim Centrum Rolno-Spożywczym S.A. -warzywa te można tam kupić po 10-15 zł w worku 15 kg.

W porównaniu - najdroższe ziemniaki oferowano w połowie października na Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu - kilogram kosztował 1,00-1,20 zł.