- Ziemniaki w dużym hurcie w Polsce na przełomie października i listopada oferowano w cenach 1,00-1,2 zł/kg, wobec 1,1-1,3 zł/kg przed miesiącem. Ziemniaki żółte i czerwone były oferowane w nieznacznie niższej cenie (0,87-1,13 zł//kg). Średni poziom cen ziemniaków na rynkach hurtowych w ostatnim tygodniu października wyniósł 1,45 zł/kg, wobec 0,80 zł/kg w analogicznym okresie poprzedniego roku. Krajowe ziemniaki w Broniszach osiągały cenę 1,15- 1,33 zł/kg, w Łodzi 1,20-1,67 zł/kg, w Poznaniu 1,20-1,60 zł/kg, w Bydgoszczy 1,53 zł/kg, w Lublinie 1,46-2,00 zł/kg, we Wrocławiu 1,50 zł/kg i w Szczecinie 1,33 zł/kg – podano w najnowszym Raporcie rolnym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie.

Co ciekawe, konsekwencją rosnących cen oraz zmian przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych jest malejące spożycie ziemniaków, które w sezonie 2018/2019 jest szacowane na 92 kg/mieszkańca.
- W bieżącym sezonie, z powodu dalszego wzrostu cen oraz nie najlepszej jakości bulw, może się ono zmniejszyć do ok. 88 kg, przy czym rośnie spożycie przetworów ziemniaczanych, natomiast silnie spada bezpośrednio w gospodarstwach domowych – podają.

Jak wynika z raportu, średnie miesięczne spożycie ziemniaków w gospodarstwach domowych w sezonie 2018/2019 wyniosło 3,10 kg/osobę i było o 7,1 proc. mniejsze w porównaniu z sezonem poprzednim.

- Najwięcej ziemniaków bezpośrednio w gospodarstwach domowych konsumują rolnicy oraz emeryci i renciści, a najmniej samozatrudnieni. Roczne spożycie ziemniaków w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmniejszyło się ze 118 do 92 kg/mieszkańca (według danych bilansowych), natomiast ich średnia miesięczna konsumpcja w formie nieprzetworzonej zmniejszyła się z 5,27 do 2,88 kg/osobę (rocznie z 63,2 do 34,6 kg/osobę) – informuje dr Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ PIB.

Jak sytuacja wygląda w Europie?

- Na przełomie października i listopada br. zbiory ziemniaków w krajach Europy Zachodniej były zawansowane w ok. 70-75 proc. Obserwowane opóźnienie wynikało z ulewnych opadów deszczu, jakie miały miejsce w drugiej połowie września i w październiku, co również może mieć wpływ na gorsze przechowywanie zebranych w tym okresie bulw. Według doniesień NEPG (Organizacja Producentów Ziemniaków Północno-Zachodniej Europy, zrzeszająca producentów ziemniaków jadalnych z Niemiec, Francji, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii) areał uprawy ziemniaków (bez skrobiowych i sadzeniaków) w północno-zachodniej Europie w 2019 r. nieznacznie wzrósł (o 2,6 proc.) w relacji do roku poprzedniego i wynosi 614 tys. ha, a w odniesieniu do średniej pięcioletniej jest większy o 9 proc. – czytamy w raporcie.