Rynki pozostają pod presją podaży i wysokich zapasów ziemniaków z ubiegłorocznych zbiorów, które u głównych producentów są o 30-40 proc. wyższe niż przed rokiem. W końcu kwietnia ceny ziemniaków na rynkach hurtowych w Polsce wahały się od 25 do 50 zł/dt, przy średnim poziomie ok. 35 zł/dt - podaje w raporcie Rynek rolny Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Wiesław Dzwonkowski.


Zmniejszyły się też ceny na targowiskach. Ich średnia cena wynosi około 50 zł/dt jest aż o 60-65 proc. mniej niż przed rokiem. Z kolei ceny ziemniaków importowanych z ubiegłorocznej produkcji były stabilne i wynosiły 90-100 zł/dt. - Podaż ziemniaków wczesnych z importu jest niewielka, a ich ceny wysokie (2-3 zł/kg). Ostatnie tygodnie były korzystne dla wegetacji ziemniaków na najwcześniejszy zbiór i sprzyjały sadzeniu odmian późnych. Jednak ze względu na mroźny marzec i chłodny początek kwietnia pierwsze liczące się dostawy ziemniaków wczesnych produkcji krajowej będą mieć miejsce nie wcześniej niż na przełomie maja i czerwca - informuje Dzwonkowski.