Marzec bywa kapryśny, ale w tym roku był wyjątkowo stabilny i przede wszystkim ciepły. Słoneczna pogoda pobudziła szybciej do życia nie tylko rośliny, ale aktywowała do działania rolników, którzy w tym roku wyjątkowo wcześnie, bez pośpiechu i większych przeszkód mogli przystąpić do pierwszych prac polowych. Doświadczeni rolnicy z pokaźnym stażem ostrożnie i z dystansem podchodzili do wcześniejszych zabiegów na polach, młodzi wręcz przeciwnie, podejmowali ryzyko i łamali z impetem zalecane terminy siewu.

Nie powinno więc dziwić nas, że i w tym roku wielu plantatorów ziemniaków zdecydowało się na wcześniejsze niż zazwyczaj sadzenie bulw. Pierwsze sadzarki pojawiły się na polach w połowie marca, od tamtego czasu z każdym dniem obserwowano ich więcej.

Wcześniejsze sadzenie w marcu zwłaszcza w niedostatecznie ogrzaną glebę może wiązać się z dużym ryzykiem i powodować wydłużenie wschodów, słabsze ich wyrównanie co może w konsekwencji obniżyć plon.

Z drugiej jednak strony kto pierwszy ten lepszy. Teraz rolnicy muszą walczyć również o rynek zbytu swoich produktów, a wiadomo wczesny młody ziemniaczek to lepsza cena dla plantatora.

Wczesne sadzenie ziemniaków to ryzyko przede wszystkim porażenia bulw rizoktoniozą. Głównym źródłem przenoszenia materiału infekcyjnego jest sadzeniak oraz zakażona gleba. W sprzyjających warunkach nawet jedno sklerocjum może stanowić poważne źródło rozwoju infekcji. Grzyb wyrządza największe szkody w okresie wschodów, atakując kiełki, a później stolony i zawiązki bulw. W tej fazie choroba zwana zgnilizną kiełków, powoduje opóźnienie i nierównomierność wschodów oraz niedorozwój roślin, a podczas dalszej wegetacji – próchnienie podstawy łodyg.

Szkodliwe działanie patogenu możemy ograniczać poprzez prawidłowo prowadzoną selekcję sadzeniaków oraz odpowiednią agrotechnikę. Dobre rezultaty uzyskuje się dzięki zaprawianiu bulw przed sadzeniem. Do zaprawiania można użyć takich preparatów, jak: i Monceren 12,5 DC, Monceren 250 FS, Prestige Forte 370 FS. Innym sposobem jest aplikowanie pestycydu np. Amistar 250 SC na redliny w czasie sadzenia ziemniaków.