W sumie w minionym roku łączne zbiory ziemniaków w unijnej „27" oszacowano na około 56,7 mln ton, czyli o 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Spośród wszystkich państw członkowskich niewielki wzrost produkcji odnotowano jedynie w Grecji, natomiast największy spadek zbiorów miał miejsce w Niemczech - około 20 proc., Francji – 12 proc. oraz po około 8 proc. w Holandii i Wielkiej Brytanii.

Pod koniec grudnia minionego roku ceny ziemniaków na europejskich rynkach kształtowały się na bardzo wysokim poziomie - w porównaniu do analogicznego miesiąca 2009 roku nawet dwukrotnie wyższym. W minionym roku znaczne straty w produkcji odnotowano także w Rosji oraz na Ukrainie.

Według grudniowych danych Głównego Urzędu Statystycznego, zbiory ziemniaków w Polsce w roku 2010 wyniosły 8,8 mln ton, czyli o niecałe 10 proc. mniej niż w roku 2009 i aż o 40 proc. mniej wobec średniorocznej wielkości produkcji z okresu lat 2001-2005.

W pierwszej połowie stycznia bieżącego roku średnie ceny ziemniaków na polskich rynkach hurtowych kształtowały się na poziomie od 0,85 zł/kg do około 1,27 zł/kg.