Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na posiedzeniu 5 stycznia 2016 r. podjęła uchwały w następujących sprawach:
- odwołania prezesa zarządu - Marka Spuz vel Szpos ze składu zarządu KSC,
- odwołania członka zarządu – Piotra Szymanka ze składu zarządu spółki,
- powierzenia członkowi zarządu spółki - Krzysztofowi Kowa pełnienia obowiązków prezesa zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu do dnia powołania prezesa KSC w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Krzysztof Kowa jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studium podyplomowego „Pieniądz i Bankowość” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2003-2008 zajmował stanowisko prezesa zarządu KSC S.A., a od 2012 roku jest członkiem zarządu spółki odpowiedzialnym za obszar ekonomiczno-finansowy.