11 marca 2015 r. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego na którym wybrano nowe władze związku. Zmienił się nie tylko prezes, ale też i wiceprezesi. Teraz te stanowiska piastują: Mieczysław Środa z cukrowni Werbkowice i Michał Grzegorczyn z cukrowni Świdnica. Wcześniej byli to Ryszard Napierała i Stanisław Paruch. Zmienił się też skład prezydium i komisji rewizyjnej Związku.

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego powstał w 1921 roku, składa się z 32 związków regionalnych i zrzesza 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego.

KZPBC ma za zadanie nie tylko reprezentować i chronić interesy polskich plantatorów buraka cukrowego, lecz także prowadzić wszelkie działania na rzecz wzrostu produkcji buraka cukrowego i usprawnienia pracy plantatorów.

Związek pośredniczy w relacjach z przemysłowymi, politycznymi i administracyjnymi partnerami szczególnie na szczeblu ogólnokrajowym; sprawuje kontrolę w zakresie realizacji umów kontraktacyjnych; organizuje kontrolę odbioru buraków w cukrowni - szkolenia kontrolerów.