Płatności będą miały wówczas charakter historyczny, a rokiem referencyjnym do ich przyznania będzie sezon 2007/2008. Jak podaje BGŻ płatności dostaną rolnicy, którzy dostarczali ziemniaki w ramach umów kontraktacyjnych w tym właśnie okresie, będąc zarazem 14 marca 2012 r. wpisanym do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej (prowadzonego przez ARR).

- Kompetencje w tym zakresie zostały przejęte od Agencji Rynku Rolnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o płatność z tego tytułu rolnicy będą musieli kierować do oddziałów ARiMR-u - podkreśla BGŻ.

Nasz kraj jest dość znaczącym producentem ziemniaków, mimo że od kilku lat systematycznie zmniejsza się ich powierzchnia uprawy. Według GUS produkujemy 9,4 mln t, co stanowiło blisko 20 proc. ziemniaków wyprodukowanych w Unii Europejskiej. 5-7 proc. ogólnych zbiorów przeznacza się do produkcji skrobi ziemniaczanej. Opłacalność produkcji jednak spada.