Podczas najbliższego komitetu ds. cukru omawiane będą kwestie związane z preferencyjnym importem i licencją eksportową oraz wysokość przeniesienia.

KE ma kilka postulatów. Pierwszy z nich to fakt, ze zamierza dopisać do listy Najsłabiej Rozwiniętych Państw Burknę Faso. Kraj ten wtedy będzie mógł korzystać z bezcłowego importu cukru w ramach porozumienia EBA (Wszystko prócz broni).

Po drugie komisja dokona przeglądu notyfikacji państw członkowskich o wysokości przeniesienia cukru. W sezonie 2009/10 wyniosło ono prawie 554 tys. t, a w kolejnych oczekiwane jest na aż 1,112 mln t.

Po trzecie Komisja Europejska zamierza wydłużyć termin dostarczania dokumentów potwierdzających import w przypadku pozakwotowego eksportu cukru. Ma tez być wprowadzony nowy system ważności licencji. Ponieważ te wydane między 1 października a 31 marca mają być do końca września.

Po czwarte i najbardziej kontrowersyjne to zamiar zmiany procedury alokacji licencji eksportowych i zastąpienia dotychczasowego limitu 50 tys. t tygodniowo mechanizmem przeliczeniowym opartym na możliwości eksportu.

Źródło: FAMMU/FAPA/farmer.pl