Jak wynika z komunikatu przesłanego przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego 12 listopada doszło do spotkania, gdzie zapadły decyzje odnośnie nowego sezonu.

Oto co ustalono na spotkaniu KSC i RZPBC:
1) cenę buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16 proc. w wysokości nie mniej niż równowartość 28 euro netto/tona;
2) cenę buraków nadwyżkowych w wysokości:
a) 90 zł netto za 1 tonę fizyczną buraków nadwyżkowych w ramach pierwszych 5 proc. buraków nadwyżkowych dostarczonych Producentowi Cukru przez danego Plantatora;
b) 60 zł netto za 1 tonę fizyczną buraków nadwyżkowych w ramach pozostałych 95 proc. buraków nadwyżkowych dostarczonych Producentowi Cukru przez danego Plantatora.