Według wstępnych szacunków areał uprawy ziemniaków jadalnych (bez sadzeniaków i skrobiowych) w krajach NEPG zwiększył się o 3-4 proc.

- Przy uwzględnieniu średnich plonów z ostatnich pięciu lat, zbiory mogą osiągnąć 25 mln ton i być o ok. 10 proc. wyższe niż w 2012 r. Przewidywania te znajdują odzwierciedlenie w spadku cen ziemniaków do przetwórstwa w kontraktach terminowych z terminami dostaw w listopadzie 2013 r. do 120 EUR/t, a w maju 2014 r. do ok. 150 EUR/t - podał Dzwonkowski.

Ceny ziemniaków w Polsce są o kilkadziesiąt procent wyższe niż przed rokiem. Średnia cena skupu ziemniaków w kwietniu wyniosła 67,5 zł/dt i była o 26 proc. wyższa niż przed rokiem.

- Średni poziom cen ziemniaków na targowiskach wyniósł 87,6 zł/dt i był wyższy o 8% niż w marcu i o 46% niż przed rokiem. Dalszy wzrost tych cen nastąpił w pierwszych tygodniach maja, natomiast w ostatniej dekadzie minionego miesiąca ceny te w wielu rejonach Polski zaczęły wyraźnie obniżać się. Podobny przebieg mają zmiany cen ziemniaków w obrocie hurtowym, gdy po wyraźnym ich wzroście w okresie od początku kwietnia do połowy maja, w ostatnich tygodniach również obserwuje się ich spadek - czytamy w raporcie.