Nie da się całkowicie wyeliminować strat azotu z zastosowanych nawozów. Jednak poprzez prawidłową agrotechnikę, nastawioną na uzyskanie wysokiej efektywności plonotwórczej, straty można znacząco ograniczyć.

- Powinniśmy tak działać, żeby uzyskać możliwe najlepszy efekt plonotwórczy, czyli postępować w myśl zasady: im więcej składnika trafi do rośliny tym mniejsze jest jego rozproszenie w środowisku. Dlatego, należy zadbać o stworzenie roślinom optymalnych warunków do pobierania azotu z gleby i do jego przetwarzania w plon -mówił dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas konferencji.

Coraz szerzej i chętniej rolnicy sięgają i wprowadzają w gospodarkach rozwiązania pomocne w jego zarządzaniu. Do takich należą systemy precyzyjnego nawożenia. Dzięki nim stosowane: wapnowanie, fosfor, potas, magnez są automatycznie dawkowane, zgodnie z potrzebami na każdej części pola. Obszary niedoborów makroskładników są eliminowane, a koszty niepotrzebnych przejazdów, nawożenia - ograniczone.

Podczas spotkania w Sielinku omówiono zalety urządzeń YARA N-Sensor i YARA N-Tester pozwalających scharakteryzować odżywienie roślin azotem i ustalić precyzyjne nawożenie tym składnikiem. Drony także coraz częściej znajdują zastosowanie w rolnictwie. Prowadzonych jest szereg badań z ich wykorzystaniem; są już pewne rozwiązania umożliwiające monitoring roślin dla oszacowania niedoboru makro-i mikroskładników. Tego typu projekty z pewnością będą budować jeden z obszarów rozwoju rolnictwa.