Beneficjenci programów rolnośrodowiskowych, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011 zobligowani są wysiać zadeklarowane międzyplony do 15 września i utrzymywać je na polu bez wznawiania zabiegów agrotechnicznych do końca lutego.

Według nowych wymogów międzyplon składać się musi z mieszanki złożonej z 3 gatunków, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70 proc. jej składu. Jednocześnie istnieje zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż, nie dopuszczalne jest nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin. Zakazana jest uprawa w plonie głównym mieszanki złożonych z tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych).

Istnieje jednak możliwość koszenia lub spasania biomasy roślin poplonowych wiosną, a w przypadku międzyplonów ścierniskowych jest dozwolone spasania biomasy roślin poplonowych jesienią.

Jeśli rolnik nie zaakceptował zmian dotyczących dostosowania się do nowych ram prawnych, mógł zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. Obecnie takiej możliwości nie ma. Jest na to za późno.

Przestrzegać nowych wymogów nie muszą rolnicy, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011. Mogą oni wysiać międzyplony na starych warunkach, a więc do 30 września i obowiązują ich poprzednie wymogi.

Warto również zaznaczyć, że mając na uwadze panujące warunki atmosferyczne, w tym długotrwałą suszę, może zaistnieć sytuacja, w której beneficjenci pakietu Ochrona gleb i wód nie będą mogli wysiać międzyplonu we wskazanych przepisami terminach. W takim przypadku istnieją przesłanki, aby potraktować taką sytuację jako siłę wyższą lub okoliczność nadzwyczajną. Pisaliśmy o tym wcześniej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.