Do końca miesiąca należy wysiać międzyplony ozime, które rolnicy deklarowali we wnioskach o dopłaty bezpośrednie jako obszary proekologiczne (EFA). W taki sposób wywiązać się mogą z obowiązku zazielenienia. Jeżeli we wniosku deklarowany był międzyplon ozimy, wysiać go można od dnia 1 lipca do dnia 1 października a utrzymany na polu powinien być co najmniej do dnia 15 lutego.

W praktyce na realizację takiego wariantu decydowało się stosunkowo niewielu rolników. Powód - stosunkowo długo taki międzyplon musi być utrzymany na polu, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wiosennych uprawek, znacznie przesuszających glebę. 

Bardzo ważnym kryterium jest siew tych międzyplonów jako mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych. Co ważne mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie są uznawane za obszar proekologiczny. Niestety powierzchnia zaliczana do obszaru proekologicznego stanowi jedynie 30 proc. powierzchni rzeczywistej EFA.

Warto tu jednak zaznaczyć, o czym wielu rolników nie jest świadomym, że międzyplon ozimy jako EFA, wcale nie musi się składać z roślin ozimych. O tym jednak pisaliśmy już wcześniej.