Śnieg tworzy naturalną ochronę dla ozimin w czasie zimy i ma duże znaczenie w przezimowaniu upraw. Ważna jest jednak grubość i jakość okrywy śnieżnej, w tej chwili śnieg jest świeży, sypki i puszysty, czyli z rolniczego punktu widzenia najlepszy dla ozimin.

Pokrywa śnieżna zapobiega przemarzaniu roślin w wyniku małego przewodnictwa cieplnego. Gruba warstwa śniegu stanowi ochronę, nawet gdy temperatura powietrza spada poniżej -25oC. Łagodzi też wahania temperatury w otoczeniu roślin, co jest szczególnie ważne dla tych płytko zakorzenionych. Chroni przed wysychaniem te części rośliny, które warunkują jej przeżycie (szyjka korzeniowa w rzepaku, czy węzeł krzewienia u zbóż).

Świeży śnieg, którego warstwa przekracza 10 cm tworzy najlepsza ochronę, jeśli stopniowo wysusza się pod wpływem coraz to silniejszych mrozów - są w nim przestwory, które nie odcinają dopływu tlenu i nie tworzy zbitej skorupy. Natomiast śnieg zlodowaciały odcina dopływ tlenu do roślin i powoduje ich wyprzenie.

Dzięki opadom śniegu gromadzone są w glebie zapasy wody, bowiem to m.in. śnieg reguluje stosunki wodne w glebie. Woda w glebie jest gromadzona, jeśli gruba warstwa śniegu topnieje powoli. Niestety na najbliższe dni synoptycy zapowiadają dodatnie temperatury, a potem na powrót ujemne. Może oznaczać to szybkie tajanie śniegu i jeśli występuje przy zmarzniętej glebie wówczas prowadzi do bezproduktywnych spływów, tworzenia się zastoisk wody, a czasem lokalnych podtopień.