Kalendarzowa wiosna 2021 zaczyna się 21 marca i jest to termin stały. W tym roku będzie to niedziela. Natomiast pierwszy dzień wiosny astronomicznej wypada w tym roku w sobotę, 20 marca. Skąd różnica? Jest to związane z ruchem słońca. Astronomiczna wiosna rozpoczyna się zawsze w momencie równonocy wiosennej, inaczej przesilenia wiosennego (dzień i noc mają dokładnie po 12 godzin) i trwa aż do przesilenia letniego (najdłuższego dnia w roku).

Zaczynamy od tej informacji, bo długość dnia świetlnego stanowi bardzo silny czynnik środowiskowy, determinujący rozwój generatywny wszystkich roślin. w wypadku ozimin wyznacza koniec wzrostu wegetatywnego i definitywny rozwój kwiatów, a następnie nasion.

Powyższe zagadnienie było jednym z wielu wątków szeroko prowadzonej rozmowy w gronie specjalistów zajmujących się odżywianiem mineralnym roślin z firmy Intermag, oraz ochrony roślin z firmy Ciech. W rozmowie skoncentrowaliśmy się na rzepaku ozimym i pszenicy ozimej. Oba gatunki są filarami polskiego rolnictwa i od wysokości ich końcowych zbiorów, w ogromnym stopniu zależy ostateczna ocena wyników produkcyjnych w danym sezonie.

Zapraszam do obejrzenia relacji ze spotkania.