W uprawach buraka cukrowego notuje się liczne ślady żerowania po pchełce burakowej. Ponadto, zaobserwowano rośliny, na których złożono pierwsze jaja śmietki oraz pojawiła się już mszyca trzmielinowo-burakowa. Żerować mogą także szkodniki glebowe takiej jak drutowce, pędraki i rolnice.

Zignorowanie lub przeoczenie ataku szkodników może poskutkować niższą obsadą, lub znacznym osłabieniem rozwoju roślin. Warto zatem lustrować pod tym kątem swoje plantacje, by w razie potrzeby w porę zareagować.

 Pchełka burakowa jest czarnym, zielonkawo połyskującym chrząszczem ok. 2 mm długości. Szkody wyrządzają owady dorosłe, wyjadają miękisz od górnej strony liścia. Skórka od dolnej strony pozostaje nienaruszona i powstają tzw. "okienka". W miarę wzrostu liścia "okienko" pęka i powstają niewielkie dziury. W ciągu roku rozwija się tylko jedno pokolenie. 

W burakach cukrowych groźna jest od wschodów do fazy 2-4 liści. Chrząszcze w starszych fazach rośliny zazwyczaj nie powodują większych szkód. W przypadku interwencji insektycydy stosuje się w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Nie wcześniej jednak niż od fazy 2 liści i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50 proc. powierzchni gleby.
Do zwalczanie pchełek i wielu innych szkodników w burakach cukrowych można zastosować:

Alfazot 025 EC
Bulldock 025 EC
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
Pitbul 025 EC
Proteus 110 OD
Pyrinex 480 EC
Pyrisimex 480 EC
Rook 480 EC
Tekapo 025 EC