Do 23 marca tego roku rolnicy zasiali już 1750 ha buraków cukrowych. Pierwsze siewy rozpoczęły się już 15 marca. Siewy trwają już we wszystkich rejonach kontraktacyjnych: w Środzie Wlkp, Gostyniu i Miejskiej Górce, a także w Glinojecku na Mazowszu, zarówno w technologii bezorkowej jak i konwencjonalnej.

Problemem jest pogoda bowiem niskie temperatury nocą nie sprzyjają ogrzewaniu się gleby. Dodatkowo słoneczne dni i nocne przymrozki w marcu skutecznie osuszają pola przeznaczone do siewu buraka cukrowego.

W tym roku przed akcją siewną Pfeifer & Langen Polska zakupił 10 dodatkowych nowych siewników. Plantatorom udostępnił je na zasadzie odsprzedaży z wydłużonym terminem płatności lub wynajął.

Plantatorzy z tego koncernu zakupili także 8 kolejnych agregatów do uprawy pasowej. To oznacza, że rośnie popularność tego sposobu uprawy. Jego zaletą jest ograniczenie liczby przejazdów przez pole. To powoduje oszczędność czasu pracy i zużycia oleju napędowego. Poza tym zwiększa się efektywność nawożenia, a ryzyko erozji gleby zostaje bardzo ograniczone. Z tego powodu z roku na rok wzrasta powierzchnia pól, na których plantatorzy stosują uprawę pasową.

Duże zmiany na rynkach rolnych i przede wszystkim na rynku nawozów w ostatnich miesiącach powodowały gorące dyskusje na temat opłacalności poszczególnych roślin. W lutym Pfeifer & Langen Polska podniósł cenę zarówno buraków skupionych w kampanii 2021 jak i zakontraktowanych na sezon 2022/2023. Obecnie cena buraków wynosi 34 Euro/t, natomiast stawka za buraki pozakontraktowe wynosi 100 zł/t. Ze względu na to, że w ostatnim czasie zarówno na europejskim jak i światowym rynku nastąpił wyraźny wzrost cen cukru, niewykluczone jest, że ceny buraków będą dalej rosły.