European Seed Treatment Assurance (ESTA) czyli Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion, zaczyna być wymogiem wśród europejskich firm nasiennych. Stąd też w naszym kraju rośnie zainteresowanie system zwłaszcza wśród podmiotów współpracujących z kontrahentami zagranicznymi.

ESTA ma zapewniać jakość zaprawiania nasion i nasion zaprawianych, a także ich zgodność z obowiązującym prawem oraz wymaganiami branżowymi. Ma zapewniać bezpieczeństwo plonów poprzez kontrolę zaprawiania nasion, a certyfikacją objęty jest zakres od przyjęcia surowca do zaprawiania do wydania zaprawionego materiału. Ziarna zaprawiane są w precyzyjny sposób jak najmniejszą ilością środków ochrony roślin, co minimalizuje wpływ działalności rolnej na środowisko przy jednoczesnym utrzymaniu maksymalnej skuteczności danego środka.

Kontrola zawartości pyłu nie może przekraczać wartości progowych, gdzie normy aktualnie zalecane wynoszą:
kukurydza i Kukurydza słodka 0.75g/100 000 nasion,
rzepak 0.50g/700 000 nasion
burak cukrowy 0.25g/100 000 kłębków
słonecznik 0.40g/75 000 nasion
groch, marchew, cykoria 0.1 g/100 000 nasion
zboża 4 g/100 kg nasion.

Chcąc przystąpić do systemu konieczny jest kontakt z jednostką certyfikującą w celu przeprowadzenia audytu punków zaprawiania. Do certyfikacji potrzebne jest odwzorowanie stanu faktycznego, a więc jednorazowy opis istniejących procesów oraz stworzenie lub uzupełnienie procedur.

Obecnie do przeprowadzania audytów zgodnie z normą ESTA są upoważnione trzy jednostki certyfikujące QA Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, COBICO Sp. z o. o. z siedzibą w Wieliczce, TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Jak informuje Polska Izba Nasienna w maju br zostanie zatwierdzona kolejna jednostka certyfikująca.

Opłata manipulacyjna systemu wynosi 1000 EUR/rok , a opłata licencyjna za użycie logotypu ESTA stanowi 0.005 EUR za jednostkę zaprawionego materiału, gdzie:
kukurydza - 50.000 nasion
burak (cukrowy i pastewny) - 100.000 nasion
rzepak (mieszańcowy) - 1.5 mln. nasion
rzepak (populacyjny) - 2 mln. nasion
słonecznik - 100.000 nasion
zboża i strączkowe - 1 tona
Warzywa – opłata ryczałtowa uzależniona od wysokości rocznego obrotu nasionami:
500 EUR/rok dla firm których obrót < 50 mln EUR
1500 EUR/rok dla firm których obrót 50-75 mln EUR
3000 EUR/rok dla firm których obrót >75 mln EUR.