Co ważne, dodatkowo, każde podłoże do upraw, niezależnie od podstawy prawnej dopuszczenia do obrotu, musi być odpowiednio oznakowane i zawierać informacje identyfikujące dany produkt, a także musi spełniać kryteria jakościowe oraz w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.

- Podłoże do upraw jest to materiał inny niż gleba, w którym uprawia się m. in. rośliny. Podłoża do upraw różnią się od siebie zarówno pochodzeniem, składem, jak i wymaganiami jakościowymi. Do podłoży uprawowych zalicza się takie materiały jak wełna mineralna, czy przetworzony torf, ale także różne mieszanki, np. mieszankę torfu z włóknem drzewnym, keramzytem itp. – podano.

Należy pamiętać, że jak informuje Inspekcja, ważnymi parametrami przy wyborze odpowiedniego podłoża do upraw jest m. in. pH oraz zasolenie. Podłoża do upraw powinny być dobierane w zależności od wymagań uprawianych w nich roślin (np. borówka amerykańska wymaga kwaśnego podłoża o pH w granicach 3,5-4,5). Wybór odpowiedniego podłoża determinuje zarówno jakość, jak i ilość plonów.

- Zastosowanie podłoża do upraw niedopuszczonego do obrotu, a tym samym niesprawdzonego pod względem wymagań jakościowych oraz zanieczyszczeń może być przyczyną złego wschodu, wzrostu i plonowania roślin – czytamy w komunikacie.