Jak się okazuje, nawet na lekkich, mazowieckich glebach kukurydza "gada z niebem". Kolby są wspaniale zaziarnione i stąd można by sądzić, że plon ziarna będzie wysoki. Na przeszkodzie może stanąć powszechnie obserwowana wielokolbowość. Czy zaszkodzi? Jak wpłynie na termin dojrzałości zbiorczej? Opinie są podzielone. Jak zwykle żniwa i waga wydadzą ostateczny werdykt.

Docierające do redakcji głosy o większym niż zwykle nasileniu występowania głowni guzowatej kukurydzy, w tym akurat gospodarstwie nie znalazły potwierdzenia. Natomiast przekazano nam ciekawe spostrzeżenia dotyczące omacnicy prosowianki. Wynika z nich, że presja tego szkodnika w przyszłym roku, nie powinna być wysoka. Z czego to wynika? Proszę obejrzeć zamieszczony poniżej film.