Ile pszenicy miękkiej na hektar?

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 10,2 t/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 1,35 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 5,04 t/ha, wobec 5,34 t/ha w 2022 r., czyli o 6 proc. mniej i 4,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,78 t/ha. 

 

 

Ile żyta na hektar?

Największe średnie plony żyta na poziomie 5,99 ton/ha oczekiwane są w Danii, a najmniejsze rzędu 0,8 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 3,38 t/ha, wobec 3,58 t/ha w 2022 r., czyli o 6 proc. mniej i 10 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,12 t/ha.

Ile jęczmienia ozimego na hektar?

Najwyższe średnie plony – 9,38 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,64 t/ha w Hiszpanii. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,68 t/ha wobec 4,95 t/ha w 2022 r., czyli 5 proc. mniej i 1 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,92 t/ha.

Ile jęczmienia jarego na hektar?

Najwyższe średnie plony – 6,57 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,25 t/ha w Hiszpanii. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3,65 t/ha wobec 3,95 t/ha w 2022 r., czyli 8 proc. mniej  i 6 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,60 t/ha.

Ile pszenżyta na hektar?

Najwyższe średnie plony – 5,93 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 0,95 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 4,31 t/ha, wobec 4,51 t/ha w 2022 r., czyli o 4 proc. mniej i o 8 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,31 t/ha.

Ile rzepaku na hektar?

Największe średnie plony rzędu 4,51 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Finlandii – 1,18 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,25 t/ha wobec 3,38 t/ha w 2022 r., czyli o 4 proc. mniej i 7 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,19 t/ha. 

 

 

Ile kukurydzy na ziarno na hektar?

Największe średnie plony rzędu 11,4 t/ha powinny być w Grecji, a najmniejsze w w Rumunii – 4,64 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,71 t/ha wobec 6,98 t/ha w 2022 r., czyli o 4 proc. mniej i 1 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,45 t/ha. 

Ile kukurydzy na zielonkę na hektar?

Największe średnie plony rzędu 51,6 t/ha powinny być we Włoszech, a najmniejsze w Bułgarii – 22,5 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 43,6 t/ha wobec 47,7 t/ha w 2022 r., czyli o 9 proc. mniej i 4 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 40,3 t/ha. 

Ile ziemniaków na hektar?

Największe średnie plony rzędu 41,6 t/ha powinny być w Niemczech, a najmniejsze na Litwie – 14,7 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 26,8 t/ha wobec 30,8 t/ha w 2022 r., czyli o 13 proc. mniej i 3 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 34,4 t/ha. 

Ile buraków cukrowych na hektar?

Największe średnie plony rzędu 83,5 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w w Rumunii – 36,8 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 62,9 t/ha wobec 63,8 t/ha w 2022 r., czyli o 2 proc. mniej i 4 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 73,7 t/ha. 

 

 

Ile słonecznika na hektar?

Największe średnie plony rzędu 2,99 t/ha powinny być na Węgrzech, a najmniejsze w Hiszpanii – 1,00 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,11 t/ha wobec 2,40 t/ha w 2022 r., czyli o 12 proc. mniej i 7 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 2,12 t/ha. 

Ile soi na hektar?

Największe średnie plony rzędu 3,30 t/ha powinny być we Włoszech, a najmniejsze w w Polsce 2,18 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,18 t/ha wobec 2,36 t/ha w 2022 r., czyli o 8 proc. mniej i tyle samo ile wynosi od średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 2,82 t/ha.