Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku w 2019 r. w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Wcześniej opublikowaliśmy uśrednione dane dla całej Polski:
>>>Wyniki plonowania rzepaku – PDO 2019

Warto jednak zwrócić uwagę jak badane odmiany zachowywały się w poszczególnych regionach (tabela).

Najwyższy plon wzorzec uzyskał w regionie II, a więc na terenie Warmii i Mazur oraz Podlasia – 42,2 dt/ha, najniżej, głównie z powodu suszy, plonował w regionie IV (łódzkie, mazowieckie, lubelskie).

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Sprawdź ceny kontraktów terminowych