Pola klasy S to cykl spotkań polowych w różnych regionach kraju. W Rogóźnie mogliśmy oglądać pszenicę ozimą, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, kukurydzę, groch i słonecznik.

Jęczmień ozimy w Rogóźnie, fot. Maciej Sacha
Jęczmień ozimy w Rogóźnie, fot. Maciej Sacha

Gospodarstwo z produkcją zwierzęcą

Spotkanie w Rogóźnie odbywało się na polu należącym do Tomasza Michalczyka. Jak podaje Syngenta, właściciel gospodaruje na areale 1000 ha, na glebach płowych klasy IIIa-V. W gospodarstwie uprawiana jest pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, buraki cukrowe i kukurydza. Prowadzony jest również chów trzody chlewnej. Jak czytamy na stronie Syngenta, współpraca trwa nieprzerwanie od roku 2004, co daje gospodarstwu miano najstarszego obecnego partnera pokazów polowych.

Pszenica ozima w Rogóźnie, fot. Maciej Sacha
Pszenica ozima w Rogóźnie, fot. Maciej Sacha

Rzepak ozimy

Podczas spotkania eksperci Syngenta szczególną uwagę poświęcili rzepakowi ozimemu. Zaprezentowane zostały odmiany: SY Cornetta, SY Floretta, SY Glorietta, SY Alibaba czy SY Aliboom. Oprócz przedstawicieli  Syngenta na miejscu można było porozmawiać na temat nawożenia z ekspertami firmy Yara. Podkreślali oni przede wszystkim, że mimo wysokich cen nawozów nie warto oszczędzać na nawożeniu przedsiewnym rzepaku, gdyż na każdy liść wykształcony jesienią potrzebuje on 7 kg azotu, a dobrze wykształcona rozeta do pierwszy krok do wysokiego plonu.

SY Cornetta, SY Floretta i SY Glorietta to odmiany bardzo dobrze radzące sobie z werticiliozą. Ponadto Glorietta polecana jest przy obniżonych dawkach azotu, a SY Floretta ma gen odporności na cylindrosporiozę. Z kolei SY Cornetta dobrze radzi sobie ze zgnilizną twardzikową, ma duże zaolejenie i nadaje się na słabsze stanowiska, nawet V klasy bonitacyjnej w dobrej kulturze. SY Alibaba jest odmianą kiłoodporną, a SY Aliboom nadaje się na opóźnione siewy, jest odporna na kiłę, werticiliozę i wirus żółtaczki rzepy.

Rzepak ozimy w Rogóźnie, fot. Maciej Sacha
Rzepak ozimy w Rogóźnie, fot. Maciej Sacha

Zboża, groch, słonecznik, kukurydza

Na polu w Rogóźnie mogliśmy zobaczyć również pszenicę ozimą, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, kukurydzę, groch i słonecznik. Odmiany zbóż są uprawiane w różnych technologiach ochrony roślin. Pola mają formę szachownicy, gdzie wzdłuż jednej osi zmieniają się odmiany, a wzdłuż drugiej - technologie.

Z ciekawostek mogliśmy zobaczyć również przykłady nieprawidłowo zastosowanych herbicydów, aby pokazać skutki pomyłki przy przygotowywaniu mieszanin zbiornikowych.