Informacje od naszych Czytelników na temat cen w pobliżu południowo-wschodniej granicy kraju, skłoniły nas do przybliżenia tematu. Ceny płodów faktycznie się różnią, ale wynika to głównie z odległości od portów oraz kosztów transportu, które jak wiemy również podrożały. W celu porównania aktualnych kosztów sprzedaży zbóż, zebraliśmy cenniki dla północy i południowego-wschodu Polski.

Ceny płodów rolnych w regionach Polski południo-wschodniej

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 20 maja 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

 • pszenica konsumpcyjna - 1600
 • żyto - 1300

Oddział Krupiec Elewarr Sp. z o.o. Magazyn Rzeszów

 • pszenica konsumpcyjna - 1600
 • pszenica zwyczajna - 1550
 • pszenica paszowa - 1450

PROCAM (cena na południowy-wschód)

 • kukurydza- 1353
 • pszenica konsumpcyjna – 1670, cena na nowy zbiór: 1740

Cedrob S.A. (cena na Podkarpacie)

 • pszenica konsumpcyjna - 1500
 • kukurydza - 1300

Ceny płodów rolnych na północy Polski

ZIARN-POL Sp. z o.o.

 • pszenica konsumpcyjna - 1800
 • kukurydza - 1500

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o.

 • pszenica konsumpcyjna - 1740
 • kukurydza - 1440

Cedrob S.A. (cena z północy kraju)

 • kukurydza - 1410
 • pszenica konsumpcyjna - 1620

Jakie różnice w cenach zbóż?

Przykładowo cena pszenicy konsumpcyjnej w porcie wynosi od 1850-1870 zł/t. Jest ona zwykle wyższa od tej, którą oferują skupy, nawet w północnych częściach kraju. Te z bardziej odległych regionów muszą się bowiem liczyć ze zwiększonymi kosztami transportu. Wszystko podrożało od paliwa po samą pracę i dostępność firm transportowych. Jak informują przedstawiciele skupów, transport zboża z południowo-wschodniej Polski, przeliczając na jedną tonę surowca kosztuje 200-240 zł. Z kolei rok temu był on niższy, bo kształtował się na poziomie (na Podkarpaciu) 110-120 zł.

W tym roku z pewnością oczekiwać możemy różnych wahań w cenach. Powodem będzie, zwłaszcza we wschodnich regionach Polski, wojna w Ukrainie i tranzyt przez nasz kraj surowca rolnego (pszenicy i kukurydzy). Rolnicy obawiają się, że tanie zboże z Ukrainy zaleje polski rynek. Dlatego w naszym interesie jest, aby udrożnić tranzyt do innych krajów Unii Europejskiej i krajów trzecich (poza UE).