Kontrola powinna dotyczyć jakości i ilości ziarna przeznaczonego na rynek krajowy, ale również przesyłanego do krajów Unii Europejskiej w ramach tzw. kontyngentów. Zdaniem PZPRZ znaczna część tego ziarna pozostaje na terenie naszego kraju co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem dla polskich producentów. Nadmierny import ziarna przy znacznie mniejszych kosztach jego produkcji w krajach eksportujących, stwarza nierówną konkurencje dla polskich rolników oraz grozi bezpieczeństwu żywnościowemu naszego kraju. Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem zaostrzonych kontroli, jest informacja o stosowaniu w tych uprawach środków ochrony roślin zakazanych w Unii Europejskiej. 

Pismo w tej sprawie zostało skierowano do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, a także do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa  Jarosława Sachajko i przewodniczącego senackiej komisji rolnictwa  Jerzego Chróścikowskiego.