Głównie przedłużające się na północy żniwa utrudnią rolnikom terminowy wysiew międzyplonów ścierniskowych deklarowanych we wniosku o dopłaty bezpośrednie jako EFA. Dla przypomnienia termin mija 20 sierpnia. Za niedotrzymanie tego terminu, w razie kontroli rolnikowi grożą sankcje nałożone przez ARiMR.

Przypomnijmy, że obowiązek zazielenienia dotyczy gospodarstw o powierzchni pow. 15 ha. Jeśli decydowaliśmy się realizować zazielenienie, poprzez międzyplon ścierniskowy, należy rośliny wysiać w terminie od 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywać je na polu co najmniej do dnia 1 października.

Pamiętajmy także, że międzyplony muszą być wysiewane jako mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych. Co ważne mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie są uznawane za obszar proekologiczny. Dodatkowo udział głównego składnika w mieszance, liczony na powierzchni pola lub w mieszance siewnej, nie może przekraczać 80 proc. Niestety powierzchnia zaliczana do obszaru proekologicznego stanowi jedynie 30 proc. powierzchni rzeczywistej EFA.