Najczęściej spotykanym błędem jest określanie uprawy bezorkowej lub konserwującej mianem uproszczonej. Prawdopodobnie związane jest to z uproszczeniami w uprawie roli, które można tu zastosować. Jednak o uprawie uproszczonej możemy mówić także w przypadku uprawy płużnej. Według definicji, uprawa uproszczona to ta, w której zastosujemy jakiekolwiek uproszczenie uprawowe. Może ono zatem polegać na spłyceniu zabiegu uprawowego czy spłyceniu orki, czy na rezygnacji z całych zespołów uprawek pod roślinę uprawną.

Określając system uprawy roli, można kierować się również rozmieszczeniem resztek roślinnych w wierzchniej warstwie gleby. Materiał roślinny nie tylko chroni glebę przed erozją wietrzną i wodną, ale przede wszystkim jest podstawowym substratem próchnicy. Wraz z wprowadzaniem uproszczeń w tradycyjnej uprawie orkowej na powierzchni pola pozostaje więcej resztek pozbiorowych czy mulczu. W przypadku użycia pługa mamy całkowite przykrycie resztek glebą, a rolnicy określają takie pole jako „czyste”. Gdy 15-30% materiału roślinnego pozostaje na powierzchni pola uprawę nazywa się uproszczoną. O uprawie konserwującej mówimy, gdy powierzchnia gleby pokryta jest resztkami organicznymi co najmniej w 30%. Około 50% resztek pozostaje na polach uprawianych pasowo (strip-till), a w przypadku uprawy zerowej, czyli siewu bezpośredniego ponad 90%.

Najczęściej spotykanym podziałem systemów uprawy roli, jest ten, który określa sposób oddziaływania na glebę użytych narzędzi i maszyn. Wyróżnia się w nim uprawę płużną, bezpłużną oraz zerową.

Współczesne sposoby i systemy uprawy roli [Jaskulski i Jaskulska 2016].
Współczesne sposoby i systemy uprawy roli [Jaskulski i Jaskulska 2016].

Innym podziałem opisującym kierunki uprawy roli na świecie, jest podział na uprawę tradycyjną, uproszczoną, konserwującą i zerową.

Kierunki w technologii uprawy roli na świecie.
Kierunki w technologii uprawy roli na świecie.

 Zatem, innym - właściwym -  określeniem dla uprawy bezpłużnej, jest nazywanie jej uprawą bezorkową. Pojawiające się dla tej technologii określenie uprawa uproszczona jest nieprawidłowe.