Groch jest już zasiany i w wielu przypadkach już wschodzi. Za późno zatem na przedwschodowe preparaty, które zastosowane po skiełkowaniu grochu uszkodziły by trwale rośliny. Pozostają jedynie preparaty do powschodowego odchwaszczania.

Chwasty dwuliścienne najczęściej po wschodach grochu traktuje się bentazonem, na rynku jest obecnych 6 preparatów zawierających tą substancję czynną (Agro Bentazon 480 SL, Basagran 480 S, Realchemie Bentazon SL, Wolof A 480 SL, Wolof B 480 SL, Wolof C 480 SL).

W obiegu jest także dostępny jeden preparat będący mieszaniną bentazonu oraz imazamoksu (Corum 502,4 SL).

Do powschodowego odchwaszczania można także użyć także prosulfokarb (Boxer 800 EC) czy MCPB w postaci soli sodowej (Butoxone M 400 SL).

W przypadku zastosowania preparatów przedwschodowych zazwyczaj uprawa grochu wymaga poprawki w kierunku zwalczania chwastów jednoliściennych w tym często występującego w tej uprawie owsa głuchego oraz wszędobylskiego perzu właściwego. W uprawie grochu można stosować propachizafop (Agil - S 100 EC), cykloksydym (Focus Ultra 100 EC), fluazyfop-P butylu (Fusilade Forte 150 EC), haloksyfop-R metylu (Gallant Super 104 EC, Perenal 104 EC), oraz chizalofop-P tefurylu (Grapan Extra 40 EC, Pantera 040 EC). 

Wszystkie preparaty zawierające wyżej wymienione substancje stosuje się najczęściej w grochu w momencie gdy rośliny wytworzą przynajmniej pierwsze 2-3 liście i pojawią się pierwsze wąsy czepne lub przy wysokości roślin ok. 6-12cm.