Na początek przybliżymy Państwu możliwości zwalczania chwastów dwuliściennych w początkowych fazach rozwojowych rzepaku, a mianowicie od fazy liścieni do fazy 4 liści właściwych.
Najwcześniej nalistnie można stosować 2 rozwiązania oparte o etametsulfuron metylu (preparaty sulfonylomocznikowe) które stosuje się łącznie z adiuwantem Ternd 90 EC. Można je stosować od fazy liścieni do 8 liści właściwych. Są to: Olleas 75 WG (20-25g) + Tend 90 EC (0,1 proc.) oraz Salsa 75 WG (20-25g) + Tend 90 EC (0,1 proc.).

Drugim wczesnym rozwiązaniem jest zarejestrowana kombinacja Cleravis 492,5 SC (chinomerak+metazachlor + imazamoks) łącznie z adiuwantem Dash HC. Przeznaczona jest jednak ona tylko i wyłącznie w tzw. technologii produkcji rzepaku metodą Clearfield. Oznacza to, że może być stosowana jedynie u odmian oznaczonych symbolem „CL”. Pozostałe odmiany wykazują wrażliwość na zawarte w herbicydzie substancje czynne. Stosowanie tego rozwiązania pozwala nie tylko pozbyć się uciążliwych chwastów dwuliściennych, eliminuje także chwasty z rodziny kapustowatych jak również samosiewy rzepaku. Rozwiązanie to najlepiej stosować od fazy 2 do 4 liści rzepaku.

Zdecydowanie więcej możliwości mamy od fazy 2 liści właściwych rzepaku. Niestety większość reprezentowana jest przez 1 substancję czynną - metazachlor. Są to: Bora 500 SC, Dakota 500 SC, Fuego Extra 500 SC, Fym 500 SC, Helm Rap 500 SC, Metazachlor 500 SC, Meteor 500 SC, Naspar 500 SC, Oscar 500 SC, Parsan 500 SC, Rapsan 500 SC, Zatem 500 SC. W przypadku tych preparatów stosuje się dawkę 2l/ha. Do 2,5 l/ha można zwiększyć dawkę w przypadku Springbok 400 EC. Środki zawierające metazachlor można także łączyć z powodzeniem z popularnym wśród rolników preparatem Navigator 360 SL. Rozwiązanie takie powinno być wykonane w fazie 3-4 liści właściwych. 

W przypadku wczesnego zwalczania chwastów (od 2 liści właściwych) można także zdecydować się na fabryczne mieszaniny dwóch substancji czynnych tj. metazachlor + chinomerak reprezentowany przez Butisan Star 416 SC (dawka 3 l/ha) oraz Sultan Top 500 SC, (2 l/ha) lub metazachlor+dimetenamid-P w postaci  Butisan Duo 400 EC (2l/ha). Od fazy dwóch liści rzepaku można także stosować trójkomponentową kombinację: metazachlor+chinomerak + dimetenamid – P - Butisan Star Max 500 SE w dawce 2-2,5 l/ha.

Jeżeli warunki pogodowe w najbliższym czasie nie zmienią się, będzie nadal sucho i ciepło co również może wpływać na ograniczone wschody chwastów, odchwaszczanie będzie można przeprowadzać w późniejszych fazach rzepaku tj. w fazie 4 liści właściwych a nawet powyżej tej fazy. Osobną sprawą jest zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku. Odchwaszczanie zwłaszcza z samosiewów zbóż może w tym sezonie okazać się wyjątkowo potrzebne. O tym jednak szerzej napiszemy na łamach portalu nieco później.