• Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na najważniejsze czynniki, które mogą stanowić przyczynę pożaru maszyn podczas zbiorów.
  • Oprócz pożarów na polach równie dużą uwagę trzeba przykładać do miejsc składowania słomy. Tu obowiązuje szereg przepisów normujących m.in. odległość od pól, linii elektrycznych czy zabudowań.

Ważne wskazówki Państwowej Straży Pożarnej

W ostatnim czasie, kiedy wiele kombajnów wyjechało w pola na żniwa jęczmienne, dochodzą do nas codziennie także i smutne informacje. Niestety, ale każdego dnia dochodzi do pożarów kombajnów. A wraz z maszynami płoną niejednokrotnie nieskoszone jeszcze plantacje. Przed żywiołem się nie obronimy - często pożar jest kwestią niemalże losową. Upał, rozgrzane do granic możliwości elementy robocze - można wymieniać jeszcze. Grunt, żeby maksymalnie minimalizować ryzyko podczas zbiorów.

Straż pożarna prowadzi różne statystki dotyczące wyjazdów do pożarów. Zgodnie z nimi jako jedną z częstszych przyczyn pożarów maszyn rolniczych podczas żniw są wysokie tarcia elementów mechanicznych - nawet ponad 5% wszystkich pożarów kombajnów jest spowodowanych właśnie tym czynnikiem. Ta sama sytuacja dotyczy pras rolujących, gdzie elementy pracujące są rozgrzane do bardzo wysokich temperatur.

Państwowa Straż Pożarna zwraca także uwagę na to, by szczególną uwagę zwracać na prawidłowe napięcie pasów klinowych (zbyt luźne wpadają w poślizg i wytwarzana zostaje zbyt wysoka temperatura). Strażacy podkreślają także jak ważne jest odpowiednie wyregulowanie hamulców (zarówno podstawowego, jak i ręcznego, które także mogą stanowić przyczynę zaprószenia ognia). 

PSP podkreśla, że w kombajnie można znaleźć liczne źródła będące potencjalnym źródłem ognia i wymienia m.in. silnik, instalację elektryczną oraz hydrauliczną, ruchome elementy mechaniczne i układ paliwowy. Straż pożarna zwraca też uwagę na dokładne wyczyszczenie maszyny z plew, ponieważ i one pod wpływem temperatury i ewentualnego zalania olejem, nie tylko mogą być łatwo zapalne ale również trudne do ugaszenia. 

Odległości słomy od budynków i dróg

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej również wspominają o zbiorach płodów rolnych. Oprócz oczywistych spraw, jak całkowity zakaz palenia tytoniu podczas prac żniwnych na koszonych polach, mówią także o kilku szczegółowych elementach nieodzownie związanych ze żniwami. I tak otwarty ogień i palenie tytoniu w odległościach mniejszych niż 10 m od pól na których trwają zbiory, jak i stogów słomy, jest absolutnie niedopuszczalne. Dodatkowo przygotowując nowe stogi słomy pamiętajmy o odległościach. Stogi mogą być ustawiane w odległości przynajmniej:

  • 30 m od dróg publicznych (oraz torów kolejowych)
  • 10 m od granicy działki
  • 30 m od linii elektrycznych wysokiego napięcia
  • 100 m od lasów i terenów zalesionych
  • pomiędzy stogami powinna znajdować się strefa pożarowa - minimum 30 m, a wokół stert oraz stogów należy przygotować powierzchnię o szerokości od 2 m wzwyż pozbawioną materiałów palnych (3 m od stogu). 

Dodajmy, że sama strefa pożarowa stogu nie powinna być większa niż 1000 m2 lub też kubatura nie może przekraczać 5000 m3. 
Nie zapominajmy także o gaśnicach - w kombajnie powinny znajdować się przynajmniej dwie, a każdy ciągnik pracujący podczas żniw również powinien być w takowe zaopatrzony.