Prezentacje podczas webinaru "Jakość gleby - podstawą opłacalności produkcji" dotyczyły zarówno zagrożeń dla żyzności gleb, jak i sposobów na jej poprawę; kondycjonerów gleby i programu "Projekt Gleba" od partnera webinaru, firmy NaturalCrop Poland.

Tak szeroki wachlarz zagadnień wiązał się z licznymi pytaniami na czacie. Na pierwszą ich część, związaną z nawożeniem i odczynem gleby, nasi prelegenci odpowiadają poniżej:

Andrzej / 2022-02-10 21:20:28

Jeżeli pH gleby jest w zakresie 6,5-7,4 obojętny/zasadowy (gleby średnie i ciężkie). Czy zasadne jest dostarczenie wapnia w postaci weglanu wapnia (kredy granulowanej) w niewielkich ilościach rzędu 150-300 kg/ha ?

Bartosz Machalski: Tak, jest to zasadne. Ta dawka nie będzie podnosiła pH, ale go utrzymywała. Pamiętajmy dodatkowo o wapnie wymiennym, który pobierany jest do budowy plonu. Kreda granulowana jest dobrym źródłem wapnia.

Andrzej / 2022-02-16 11:09:11

witam jakie składniki i jak wprowadzać do gleby

Bartosz Machalski: odpowiedź na to pytanie z konkretnymi zaleceniami jesteśmy w stanie określić po analizie gleby.

Ph gleby / 2022-02-16 12:12:40

Witam. Chcialabym dowiedzieć się czy ph gleby na poziomie 7 jest odpowiednie pod uprawę zbóż oraz łubinu i soi?

dr Adela Maziarek: Po części tak. Dla soi optymalny odczyn to 6-7. W takich warunkach prawidłowo przebiega symbioza pomiędzy soją a bakteriami brodawkowymi. Optymalny odczyn dla większości zbóż to 6,0-7,5. W ich przypadku ważne jest, aby odczyn nie spadł poniżej 6. Wyjątkiem jest żyto i owies, dla których odczyn powinien mieścić się w zakresie 5,0-6,5. Zakres pH 5,0-6,5 jest także odpowiedni do uprawy łubinów.

Andrzej / 2022-02-16 11:20:39

witam jak ma się nawożenie dolistne do nawożenia nawozami stałymi sztucznymi czy można nawozić tylko dolistnie rośliny

Bartosz Machalski: Nie jesteśmy w stanie zastąpić nawożenia doglebowego nawozami dolistnymi. Pamiętajmy jednak o tym, że zapotrzebowanie na większość mikroelementów możemy pokryć przez liść.

Bogdan / 2022-02-16 11:23:22

Co Pan sądzi o stosowaniu obornika granulowanego na pola?

dr Jerzy Próchnicki: Każda substancja organiczna, a zwłaszcza nawozy odzwierzęce, są cennym nawozem poprawiającym żyzność gleby. Forma nawozu jest sprawą wtórną, ale ma duże znaczenie dla organizacji pracy gospodarstwa. Możliwość stosowania zestandaryzowanego nawozu rozrzutnikami do nawozów granulowanych, w dokładnie określonych i nie koniecznie wysokich dawkach, w terminach bardziej elastycznych, niż obornik słomiasty, ma wiele zalet. To jednak nie zmienia faktu, że obornik - nawet w tej formie - musi zostać wymieszany z glebą w ciągu 12 godzin od jego aplikacji na polu. Jak zawsze zasadniczą kwestią może być cena, ale to już zależy od dawki i celu zastosowania.

dr Jerzy Próchnicki / 2022-02-16 11:56:33

Proszę o ile można troszkę więcej o osadach ściekowych w nawożeniu

dr Jerzy Próchnicki: Stosowanie ścieków i osadów ściekowych regulują Ustawa o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701)i dwa rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1311) (Dz.U.2015 poz. 257). Ścieki i osady ściekowe dostępne są w formie nieprzetworzonej i po przetworzeniu, które polega na kompostowaniu. Przekompostowany osad ściekowy może uzyskać status „polepszacza gleby”, jeżeli spełni wymagania procesu rejestracji i uzyska odpowiednie zezwolenie. W każdej innej sytuacji przetworzone (kompostowane) ścieki i osady ściekowe należy poddać analizie składu, podobnie jak produkt nieprzetworzony. Badania osadów ściekowych obejmują ustalenie odczynu pH, zawartości suchej masy, substancji organicznej, azotu ogólnego, amonowego, fosforu ogólnego, wapnia i magnezu, metali ciężkich, obecności i ilości bakterii chorobotwórczych i jaj pasożytów jelitowych. Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane właścicielowi gruntów wyłącznie przez wytwórcę tych osadów. Do rolniczego zastosowania mogą być wykorzystane komunalne osady ściekowe spełniające wymagania sanitarne na obecność bakterii Salmonella oraz jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. i chemiczne na zawartość metali ciężkich.Mogą być stosowane tylko poza okresem wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Nie można ich stosować bliżej niż 50 m od cieków i zbiorników wód powierzchniowych i nie bliżej niż 100 m od ujęć wody oraz domów mieszkalnych, na terenach zalewowych i podmokłych. Warunkiem stosowania komunalnych osadów ściekowych w postaci mazistej i ziemistej jest ich równomierne rozprowadzenie na powierzchni gruntu. Komunalne osady ściekowe zastosowane we wszystkich postaciach miesza się z gruntem niezwłocznie po zastosowaniu.

Andrzej / 2022-02-16 12:02:14

jakim okresie można stosować solactiv evo

dr Adela Maziarek: SolactivEvo powinien być wymieszany z glebą, wiec stosujemy go przedsiewnie. W technologiach uproszczonych może być zastosowany przed agregatem uprawowo-siewnym. Największe efekty w odbudowie żyzności gleby daje stosowany regularnie kilka lat na danym stanowisku.

Drugą część odpowiedzi na pytania widzów znajdziecie tutaj: