Z doświadczeń firmy PROCAM w części północnej Polski, w Satnowie w pomorskim uzyskane plony były nieco wyższe niż na południu kraju. Najwyżej plonującą z odmian z grupy E była Florian – 106,2 dt/ha, szczególnie dobra na słabszych stanowiskach. Dalej o bardzo szybkim rozwoju i przydatna na szybkie siewy Norin – 105,7 dt/ha.

Wysokie plony powyżej 100 dt/ha osiągnęły ich nowe propozycje odmianowe z grupy A: Sax, Enniso i grupy B: Fakir. – Wszystkie odmiany przekroczyły poziom 13,5 proc. dla zawartości białka, a niektóre 14 proc. (Enniso i Fakir). Jednocześnie trzeba przypomnieć, że w ubiegłym sezonie mieliśmy w prawdzie wysokie plony w kraju, ale niskiej jakości i wyniki osiągnięte przez te odmiany wskazują na ich potencjał - przy odpowiedniej agrotechnice uprawy. Gluten w testach w proponowanych odmianach przekroczył 30 proc – mówił Michał Grześkowiak z PROCAM na spotkaniu dla rolników zorganizowanym w Gospodarstwie Rolnym Tadeusza Guza w Karolewie 9.06.br

Dla uzyskania takich wyników zastosowano ok. 240 kg N/ha, 30 kg S/ha, nawożono dolistnie mikro- i makroelementami. W pozostałych punktach doświadczalnych Procam: Karwicach, powiat sławieński w Zachodniopomorskim najlepszymi odmianami były: Sax, Norin i Florian z wynikiem plonowania 115 dt/ha, Enniso, które wykazuje bardzo dobrą odporność na fuzariozy dało 110 dt/ha.

Na południu, w Ratyczkowie, powiat tomaszewski w lubelskim plony wynosiły 84-97 dt/ha. Prelegent wskazywał, że silne opady deszczu w rejonie na bardzo dobrych glebach nie wpłynęły dobrze na stan roślin, zwłaszcza na stopień wylegania. Najwyżej plonującą odmianą była dobra w cieplejszych regionach Enniso – 97 dt/ha. Bardzo wczesna Norin dała plon 94 dt/ha, a Fakir 92 dt/ha. Z kolei Florian plonowała na poziomie 88 dt/ha, a Sax – 86 dt/ha.