Niższe prognozy nie powinny zmienić sytuacji podażowej w Niemczech, zwłaszcza jeśli chodzi rzepak.

Według eksperta DBV wcześniejsze najlepsze wyniki, nawet do 50 milionów ton zboża, będą prawdopodobnie coraz trudniejsze do osiągnięcia w Niemczech w przyszłości, nawet w latach z optymalnymi warunkami pogodowymi.

Oprócz pogody najwyraźniej zauważalne są ograniczenia dotyczące nawożenia i ochrony upraw. Ponadto zmniejsza się udział zbóż w płodozmianie.

Zbiory pszenicy będą co najwyżej przeciętne i wyniosą około 22 mln ton i nie będą już zbliżać się do najlepszych wyników z 2014 lub 2015 roku.

Niemieckie prognozy

Obecnie uprawy są w dobrym stanie, dlatego DRV zakłada zbiory w wysokości 43,5 mln ton zbóż i 3,5 mln ton rzepaku, a więc są to plony zbliżone do poziomu z poprzedniego roku.

Nawet bardzo niskie temperatury, dochodzące do 20 stopni poniżej zera, nie pozostawiły znaczących uszkodzeń na plantacjach. W okresie mrozów Niemcy były prawie całkowicie pokryte warstwą śniegu, który działał izolująco. Jednak szkody spowodowane mrozem mogą nadal występować. Szkody mogą wystąpić, gdy pojawią się przymrozki, zagrażające roślinom, które rozpoczęły już wegetacje. Taka sytuacja miała miejsce w poprzedni roku, gdy w maju silne mrozy w różnych regionach Niemiec poważnie uszkodziły kłosy jęczmienia, a w niektórych przypadkach również pszenicy.

Mniejszy areał upraw zbóż, większy – kukurydzy

W porównaniu z poprzednim rokiem DRV spodziewa się niewielkiego spadku powierzchni uprawy zbóż jarych. Jedynym wyjątkiem jest kukurydza na ziarno - tu prognozowany jest niewielki wzrost powierzchni. Z zasiewów kukurydzy na kiszonkę na rzecz  zbóż zamierza zrezygnować część rolników z Dolnej Saksonii i Brandenburgii.