Wcześniej zaprawiony materiał siewny możemy wykorzystać wyłącznie do siewu, ewentualnie zutylizować, co jest dość kosztowne. Dobrze przechowywany może w naszych magazynach przetrwać nawet do kolejnego sezonu. Niestety przechowywanie zaprawionego ziarna dłużej niż pół roku negatywnie wpływa na jego zdolność kiełkowania. Obniża się także ochronne działanie zaprawy.

W przechowywanym ziarnie notuje się także wzrost liczby ziaren martwych. W większości jednak przypadków osiąga ono nadal wymóg jakościowy (choć obniżony) wyznaczony dla materiału kwalifikowanego dla danego gatunku.

Jak zatem przechowywać takie zapasy?

Zaprawione nasiona należy przechowywać najlepiej w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od żywności i pasz. Worki warto ustawić na palecie, aby nie było kontaktu z wilgotną posadzką, a także wszelkich źródeł ciepła. Jeżeli worki papierowe dodatkowo owinięte są folią na czas dłuższego przechowywania lepiej tą folię usunąć.

Ziarno nie może być zbyt wilgotne, najlepiej przechowywać je w pomieszczeniu o temperaturze 5-10°C i wilgotności poniżej 60 proc. Niewielkie, krótkotrwałe przymrozki nie powinny zaszkodzić.

Przed wysianiem nasion w kolejnym sezonie należy bezwzględnie zbadać zdolność kiełkowania takiego ziarna. Na podstawie uzyskanego wyniku należy odpowiednio wyliczyć i skorygować zamierzoną normę wysiewu.

Dobrym rozwiązaniem jest wysiew takiego ziarna z przeznaczeniem na międzyplony. Tu nawet źle dopasowana norma wysiewu w przypadku obniżonej zdolności kiełkowania nie będzie miała większego znaczenia.