Chwilę przed lustracją uprawy pszenżyta zakończyła się gwałtowna burza, wskutek której łan wyległ. Jakie są nasze spostrzeżenia odnośnie stanu plantacji?

Kłosy roślin są wolne od chorób grzybowych, jednak ich wylegnięcie wskazuje na problemy z chorobami podsuszkowymi, które nękały w tym sezonie podstawę źdźbła. Czerwcowe i lipcowe fale upałów spowodowały także mniejsze wypełnienie ziarna, co prawdopodobnie skutkować będzie jego mniejszą gęstością. Plantacja jest gotowa do zbioru, jednak pogoda w tym roku jest niezwykle wymagająca, o czym dyskutujemy w poniższym filmie.