Zapytaliśmy Mariusza Grzelczyka reprezentującego markę nasienną Pionner należącą do firmy Corteva Agiscience, o to jaki wpływ mają przymrozki na wilgotność ziarna kukurydzy. Nasz rozmówca podkreślił, że jeśli przymrozki nastąpiły po pojawieniu się czarnej plamki to nie mają one wpływu na wilgotność nasion. Natomiast jeśli mróz dosięgnął rośliny przed jej wystąpieniem to sprawa się komplikuje. Odpowiedź jak bardzo znajdziecie na filmie.