Instytut Spraw Publicznych wraz z EIT Food CLC North-East oraz European Climate Foundation zapraszają w dniu 24 lutego br. (środa) w godz. 11:00-13:00 (CET) na bezpłatne webinarium "Przyszłość rolnictwa a ochrona klimatu. Jak wykorzystać szanse, które daje Europejski Zielony Ład". Podczas 2 godzinnego webinaru porozmawiamy o wyzwaniach i możliwościach, jakie stoją dziś przed rolnictwem i jak najlepiej je wykorzystać. Będziemy mieli okazję poznać perspektywę Komisji Europejskiej, ekspertów ds. rolnictwa i klimatu, a także praktyków – rolników i rolniczek.

Rolnictwo wpływa na stan środowiska, globalne emisje i jednocześnie coraz mocniej odczuwa konsekwencje zmian klimatycznych. Globalne ocieplenie wpłynie nie tylko na to, jaką żywność można i gdzie wytwarzać, ale także na bezpieczeństwo żywnościowe wielu miejsc świata. Kierunek działania Europy nie podlega dyskusji. Pewne jest, że kolejne dekady skoncentrowane będą na transformacji gospodarek w kierunku niskoemisyjnym. Rolnictwo powinno być w centrum tego procesu. Tymczasem wciąż pozostaje na marginesie dyskusji o neutralności klimatycznej, stanie środowiska przyrodniczego, w tym bioróżnorodności. Jak to zmienić i jaką rolę w tym procesie będą odgrywały nowe polityki Unii Europejskiej?

Na spotkanie obowiązuje rejestracja.

Harmonogram spotkania: 

Część 1: Wspólna Polityka Rolna a ochrona klimatu. Co dalej?

Maciej Golubiewski, Szef Gabinetu Janusza Wojciechowskiego, Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Część 2: Rolnictwo, klimat, środowisko. O przyszłości rolnictwa i bezpieczeństwie żywnościowym

Małgorzata Bojańczyk, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

dr hab. Jerzy Kozyra, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB w Puławach

Ewa Krasnodębska, rolniczka z rodzinnego gospodarstwa, fotografka, autorka bloga rolniknaobcasach.com

Moderacja: dr Paulina Sobiesiak-Penszko, Instytut Spraw Publicznych

O Instytucie Spraw Publicznych

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym, działającym od 1995 roku. ISP prowadzi badania, przygotowuje ekspertyzy i rekomendacje dotyczące najważniejszych kwestii życia publicznego. ISP współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych.

O EIT Food

EIT Food to największa europejska inicjatywa w zakresie innowacji w żywności, mająca na celu budowanie zrównoważonego sektora rolno-spożywczego odpowiadającego na wyzwania przyszłości.  Inicjatywa zbudowana jest jako konsorcjum kluczowych biznesowych uczestników rynku spożywczego, start upów, ośrodków badawczych  i uniwersytetów z całej Europy. Jest jedną z ośmiu społeczności Wiedzy i Innowacji wspieranych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) , niezależnego organu UE stworzonego w 2008 roku w celu promowania innowacji i przedsiębiorczości w Europie.

O European Climate Foundation

European Climate Foundation jest zaangażowana w reagowanie na globalny kryzys klimatyczny poprzez tworzenie społeczeństwa o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Wykorzystujemy siłę skutecznej filantropii, aby wspierać społeczność klimatyczną w kształtowaniu debaty publicznej i tworzeniu odważnych rozwiązań. Wraz z setkami organizacji partnerskich jesteśmy liderem globalnego ruchu na rzecz zapewnienia przyszłym pokoleniom planety nadającej się do życia.