Cele i założenia kampanii

Prowadzona przez Polski Związek Producentów Kukurydzy, a finansowana ze środków Funduszu Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych kampania "Uprawa i wykorzystanie ziarna kukurydzy dla celów spożywczych" ma na celu promocję uprawy, wykorzystania i spożycia kukurydzy w Polsce. Według organizatorów jedynie 10 proc. ziarna kukurydzy trafia do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Z tego powodu swoje działania promocyjne PZPK kieruje zarówno do konsumentów, poszukujących zdrowych elementów codziennej diety, jak i rolników, bowiem według organizacji potencjał uprawy kukurydzy w Polsce nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Jak podkreślił dr Roman Warzecha, działania w ramach kampanii opierają się nie tylko na publikacjach medialnych, ale także bezpośrednich spotkaniach z rolnikami oraz konsumentami.

Kukurydza na polskie stoły i pola

Wykład prof. UPP dr. hab. Joanny Kobus-Cisowskiej dotyczył wartości ziarna kukurydzy jako elementu codziennej, zbilansowanej diety. Kukurydza ma szerokie zastosowanie, a jej ziarno można spożywać jako płatki, chrupki, popcorn, ziarno w puszkach. Służy ponadto do produkcji mąki, skrobi, oleju i alkoholu. Ziarno kukurydzy jest źródłem podstawowych składników pokarmowych, witamin, minerałów. Szczególną wartość prozdrowotną przypisuje się obecności potasu, przeciwutleniaczy, witaminy E i selenu. Ziarno kukurydzy cenne jest w diecie osób chorych na celiakię, nie zawiera bowiem glutenu.

PZPK zwraca również uwagę na fakt, iż rozpowszechnienie uprawy kukurydzy może w pewnym stopniu przyczynić się do walki ze zmianami klimatu. Roślina ta ze względu na swoje tropikalne pochodzenie prowadzi fotosyntezę torem C4, dzięki czemu bardziej efektywnie wiąże dwutlenek węgla z atmosfery i zużywa duże ilości tego gazu do wytworzenia znacznej ilości biomasy.

Na co zwrócić uwagę w uprawie?

Jak podkreślił podczas konferencji prof. dr hab. Tadeusz Michalski, nie każda odmiana kukurydzy będzie dobrym surowcem do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Generalnie za bardziej przydatne w tym zakresie uznaje się odmiany o ziarnie typu flint. Oprócz tego istnieją dwa podgatunki kukurydzy, przeznaczane wyłącznie do przetwórstwa i spożycia - kukurydza cukrowa oraz pękająca. Ważne, by ziarno odmian dedykowanych na cele spożywcze charakteryzowało się stosunkowo wysoką zawartością białka.

Istotnym aspektem jest dobór odmian wyróżniających się wysoką odpornością na choroby, tak by zminimalizować ryzyko obecności mykotoksyn w ziarnie. Z tego samego powodu należy zwracać szczególną uwagę również na te elementy agrotechniki i pielęgnacji kukurydzy, które służą zdrowotności roślin.