Zdaniem PZPRZ straty w zasiewach roślin w uprawie polowej wywołane suszą są bardzo duże. Szczególnie dotyczą one podstawowych zbóż jarych, ale w niektórych województwach także zbóż ozimych. Straty notowane są także w zasiewach kukurydzy, rzepaku oraz roślin okopowych i pastewnych.

W związku z tym w opinii PZPRZ w wielu gospodarstwach dojdzie do obniżenia przychodu na tyle dużego, że gospodarstwa te bez wsparcia zewnętrznego nie będą miały dostatecznych środków na działanie związane z właściwym przygotowaniem pól do siewu, zakupem nawozów, materiału siewnego, paliwa itp. oraz wypełnieniem swoich zobowiązań podatkowych i bankowych. Może do prowadzić do bardzo negatywnych skutków finansowych dla gospodarstw, które mogą wpłynąć negatywnie także na kontynuowanie produkcji w nowym sezonie.

PZPRZ uważa, że wystarczającym powodem do podjęcia działań pomocowych wobec gospodarstw objętych suszą powinno być stwierdzenia strat na poziomie większym niż 15-20 proc. Jednocześnie zwraca uwagę na to, że klęskowa skala i zakres suszy jaka dotknęła nasz kraj uzasadnia podjęcie przez Rząd RP działań zmierzających do uzyskania wsparcia dla polskich rolników także ze strony Unii Europejskiej.