To znacznie więcej niż zbiory z poprzedniego sezonu i tylko 9 proc. mniej niż absolutny rekord Australii w sezonie 2016/2017. Ożywienie produkcji pszenicy stało się możliwe dzięki powiększeniu powierzchni uprawnej o 22 proc. oraz przede wszystkim korzystnym warunkom pogodowym. 

Oczekuje się, że australijski plon jęczmienia osiągnie 11 milionów ton, 23 proc. więcej niż w poprzednim sezonie, ale 19 proc. mniej niż rekord w sezonie 2016/2017.

Prognozowane zbiory rzepaku ozimego to 3,3 mln ton, czyli o 43 proc. więcej niż w ubiegłym sezonie, choć o 23 proc. mniej niż rekord z sezonu 2016/2017.

Eksperci Rabobank przewidują, że eksport australijskiej pszenicy w sezonie 2020/2021 wzrośnie do 19,8 mln ton (2 razy więcej niż w poprzednim sezonie), jęczmienia do 5,6 mln ton (75 proc. więcej), rzepaku do 2,7 mln ton (50 proc. więcej).