Jak czytamy w szóstym już raporcie, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -94 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 8 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 V-30 VI). 

Nasilniejsza susza dotyczy Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym obszarze wartość klimatycznego bilansu wodnego osiąga od -240 do -259 mm. (brązowy i fioletowy odcień na załączonych poniżej mapach). Na przeważającym terenie województwa lubuskiego oraz w zachodniej części województwa wielkopolskiego deficyt wody wynosi ponad -200 mm. Duży deficyt wody od -160 do -200 mm notowano na terenie zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej, Podlaskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej oraz na Polesiu Lubelskim. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -110 do -200 mm. Natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim w tym okresie sześciodekadowym notowano najmniejsze niedobory wody wynoszące powyżej -110 mm.

Źródło: IUNG PIB w Puławach
Źródło: IUNG PIB w Puławach

Susza rolnicza występuje na terenie 14 województw i  dotyczy: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, tytoniu,buraka cukrowego,ziemniaka,chmielu. 

Jak czytamy calej w raporcie: w ostatnich okresach sześciodekadowych szczególnie duży niedobór wody wystąpił w szerokim pasie Polski środkowej. Deficyt wody w obecnym okresie dla roślin uprawnych powiększył się na tym obszarze od 10 do 20 mm. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost liczby gmin z suszą w ośmiu uprawach: rzepaku i rzepiku, warzyw gruntowych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, tytoniu, buraka cukrowego, chmielu i ziemniaka. W pozostałych monitorowanych uprawach wystąpiło obniżenie liczby gmin z suszą.

W pierwszej dekadzie lipca opady były bardzo zróżnicowane. W północnej części wynosiły od 15 do nawet ponad 50 mm i tam sytuacja nieco się poprawiła. Natomiast w części środkowej od 5 do 15 mm a w południowych obszarach kraju nawet poniżej 5mm