Gmina Witonia – bo z tego regionu pochodzić będą wpisy – położona jest w północnej części województwa łódzkiego. Gmina ta leży na obszarze Niżu Środkowopolskiego na terenie Równiny Kutnowskiej. Występują tu stosunkowo urodzajne gleby, co wraz z nizinnym ukształtowaniem terenu nadaje jej typowo charakter rolniczy. W strukturze zasiewów dominują tu zboża (ozime, w mniejszym stopniu jare), ziemniak (często na wczesny zbiór), kukurydza, burak cukrowy, rzadziej rzepak ozimy. Oprócz typowych upraw towarowych, wiele gospodarstw specjalizuje się także w produkcji warzywniczej.

Naszą ideą jest to, aby regularnie lustrować okoliczne uprawy, przekazując Wam garść cennych informacji płynących prosto z tego regionu. Będziemy to robić na różne sposoby: w formie wideo, galerii zdjęć, czy krótkich artykułów poradnikowych. Zaglądać będziemy na plantacje zbóż ozimych, rzepaku ozimego, kukurydzy, buraka cukrowego, ziemniaka oraz napotykanych w regionie upraw małoobszarowych takich jak np. groch siewny czy konopie siewne.

W tym roku mamy wyraźne opóźnienie w wegetacji

Jaki stan upraw? Po zimnym kwietniu oraz deszczowej i chłodnej majówce rośliny nadrabiają zaległości. Uprawy póki co wyglądają stabilnie, aczkolwiek do pierwszej dekady maja widoczny na nich był stres termiczny i wyraźne opóźnienie wegetacji względem ostatnich lat.

Rzepak w pierwszych dniach maja nie rozpoczął kwitnienia, okres strzelania w pęd do fazy żółtego pąka znacząco się przedłużył.

Również zboża rozwijały się powoli. Wiele plantacji pszenicy ozimej zasianej w tym regionie jesienią często w terminach opóźnionych, fazę pierwszego kolanka (BBCH 31) osiągnęły dopiero w ostatniej dekadzie kwietnia.

Burak cukrowy bardzo długo wschodził i przez ponad miesiąc od siewu nie przekroczył fazy liścieni. Ziemniak zasadzony w zimną glebę długo nie wykazywał aktywności. Z powodu chłodów dopiero pod koniec kwietnia oraz z początkiem maja przystąpiono tu do siewów kukurydzy.

W centrum kraju w pierwszej dekadzie maja rzepak ozimy nie rozpoczął jeszcze kwitnienia Fot. A. Kobus
W centrum kraju w pierwszej dekadzie maja rzepak ozimy nie rozpoczął jeszcze kwitnienia Fot. A. Kobus

Burak cukrowy przez ponad miesiąc od siewu nie przekroczył fazy siewki Fot. A. Kobus
Burak cukrowy przez ponad miesiąc od siewu nie przekroczył fazy siewki Fot. A. Kobus

Trudna ochrona

Chłodny kwiecień oraz regularnie opady uniemożliwiały dotrzymanie optymalnego terminu przeprowadzenia wielu zabiegów ochrony roślin. Wykonywane w tym czasie aplikacje często stawały się dodatkowym stresem dla roślin – co widać często na lustrowanych uprawach. Zdarzało się, że reagowały one fitotoksycznie na stosowane zabiegi. Pocieszające jest jednak to, że stan fitosanitarny nie budził większych zastrzeżeń.

Jaki będzie dalszy przebieg wegetacji?

Czy chłodna wiosna odciśnie piętno na dalszej kondycji upraw i ostatecznie wpłynie na plon? Co jeszcze znaczącego się wydarzy? Na to pytanie nikt nie jest w stanie dziś w pełni odpowiedzieć. Przez najbliższy czas będziemy obserwować uprawy i relacjonować dalszy przebieg ich wegetacji. Zdobytymi informacjami dzielić się będziemy z Wami na farmer.pl

Zainteresowanych zachęcamy do regularnego wirtualnego odwiedzania tej lokalizacji. Zapraszamy na relacje z poszczególnych upraw w gminie Witonia.