Chlorek mepikwatu jest substancją czynną regulującą wzrost roślin i na niej bazuje preparat INVISTER 300 SL. Ma działa systemiczne, hamuje wzrost roślin także w niskich temperaturach, przez co skraca w szerokim oknie aplikacji

W celu redukcji wysokości i ograniczenia wylegania pszenicy ozimej oraz pszenżyta ozimego producent zaleca stosowanie preparatu od fazy strzelenia w źdźbło do fazy pojawianie się pierwszych ości (BBCH 30- 49). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania w przypadku pszenicy ozimej wynosi 1,3 l/ha, dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,8–1,3 l/ha. Natomiast w uprawie pszenżyta ozimego maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,0 l/ha, a dawka dla jednorazowego zastosowania od 0,8 do 1,0 l/ha.

Skracanie rzepaku ozimego z użyciem regulatora INVISTER 300 SL zaleca się od fazy wydłużania pędu głównego do fazy widocznych 5 międzywęźli (BBCH 30-35). Maksymalna dawka to 0,7 l/ha, zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,6–0,7 l/ha. W przypadku jednoczesnego zwalczania chorób rzepaku – suchej zgnilizny kapustnych i czerni krzyżowych, producent zaleca stosowanie preparatu w mieszance zbiornikowej ze środkiem BUKAT/VENTURO/AMBROSSIO 500 SC w dawkach: INVISTER 300 SL 0,6 l/ha + BUKAT/VENTURO/AMBROSSIO 500 SC 0,5 l/ha.