W tym czasie zebrano 63,4 mln ton zboża i bobowatych (w 2018 r. – 61,6 mln ton), z średnią wydajnością 3,34 t/ha (w 2018 r. – 3,28 t/ha).

Spośród zbóż pszenicę zebrano z powierzchni 14,2 mln ha (w 2018 r. – 13,9 mln ha), w ilości 51,1 mln ton (w 2018 r. – 49,4 mln ton), z wydajnością 3,60 t / ha (w 2018 r. – 3,55 t / ha).

Jęczmień został zebrany z powierzchni 2,9 mln ha (w 2018 r. – 2,9 mln ha), w ilości 9,2 mln ton (w 2018 r. – 7,9 mln ton), ze średnim plonem 3,13 t / ha (w 2018 r. – 2,73 t / ha).

Buraki cukrowe wykopano z powierzchni 19 tys. ha (w 2018 r.- 3,1 tys. ha), w ilości 841,2 tys. ton ( w 2018 r.- 98,6 tys. ton), ze średnim plonem 44,34 t / ha ( w 2018 r. – 31,81 t /ha.

Z kolei rzepak ozimy zebrano ze 184,5 tys. ha (w 2018 r. – 164,6 tys. ha), uzyskując 433,6 tys. ton (331,5 tys. ton w 2018 r.) Ze średnią wydajnością 2,35 t / ha (w 2018 – 2,01 t / ha).

Ziemniaki zebrano z powierzchni 17,3 tys. ha (w 2018 r.- 16,3 tys. ha), w ilości 428,1 tys. ton (w 2018 r., 428,1 tys. ton) ze średnią wydajnością 24,75 t/ ha (w 2018 r. – 26,24 t / ha).

Na terytorium Krasnodaru kontynuowane są zbiory soi. Z 4,8 tys. ha zebrano 5,9 tys. ton, ze średnia wydajnością 1,23 t/ha.

W części okręgów: Centralnego, Północno -Zachodniego, Syberyjskiego i Powołżańskiego trwają zasiewy upraw ozimych. Zasiano 18,4 tys. ha ( w 2018 r.- 33,2 tys. ha)