Szczególnie dotknięte są regiony Kaukazu Stawropol i Dagestan, a także obszary w górach Ałtaju w południowej Syberii. Zdaniem ministerstwa, aby uniknąć strat w uprawach, konieczne jest użycie wszelkich środków do zwalczania tych szkodników. Obejmuje to użycie chemii planowane w 33 regionach. Walka chemiczna zaczęła się już na wielu obszarach.

Rosyjscy eksperci wymienili niezwykle ciepłą wiosnę, jako przyczynę plagi szarańczy. Rosja już musiała poradzić sobie z liczebnością tych owadów w ostatnich latach.

Stada szarańczy przemieszczają się obecnie w innych krajach. Indie mówią o najgorszej pladze od 27 lat. Dotyczy to również sąsiedniego kraju Pakistan, w którym władze ogłosiły stan wyjątkowy w lutym. Owady te w ostatnich miesiącach wyjadły ogromne obszary upraw w Afryce Wschodniej.