W szczególności rolnicy zasiali zboża jare na 13,6 mln ha, czyli 46,8 proc. prognozowanych obszarów (w 2019 r. - 13,4 mln ha), w tym pszenicę jarą - 4,1 mln ha, lub 33,3 proc. prognozowanej powierzchni, jęczmień jary - 5,2 mln ha, lub 66,4 proc. powierzchni, kukurydzę na ziarno na 2,1 mln ha, czyli 77 proc. powierzchni, a ryż na 105,6 tys. ha, czyli 53,6 proc. powierzchni.

Jednocześnie rosyjscy rolnicy zasiali nasiona słonecznika na 4,9 mln ha, czyli 61 proc. prognozowanego areału, rzepak jary na 508,1 tys. ha, czyli 39,3 proc. powierzchni., a soję na 764,5 tys. ha, czyli 24,1 proc. powierzchni.

Posiano też buraki cukrowe na 880 tys. ha, czyli 93,1 proc. planowanej powierzchni.

Ponadto rolnicy zapewnili dodatkowe nawożenie upraw ozimych na 15,2 mln ha, czyli 82,8 proc. areału ich uprawy (w 2019 r. - 14 mln ha).