Zboża jare wysiano na powierzchni 28,9 mln hektarów lub 97,9 proc. prognozowanej powierzchni (2018 r. – 29,5 mln hektarów).

Z tego:

Jęczmień jary wysiano na powierzchni 8,0 mln ha lub 101,8 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 7,7 mln ha).

Pszenicę jarą na powierzchni 11,9 mln ha lub 98,1 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 11,5 mln ha).

Kukurydzę na ziarno na 2,6 mln ha lub 101,3  proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 2,6 mln ha).

Wysiew buraków cukrowych przeprowadzono na powierzchni 1,1 mln ha lub 100,5 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 1,1 mln ha).

Słonecznik został wysiany na powierzchni 8,1 mln hektarów lub 104,8 proc. szacowanej powierzchni (w 2018 r. – 7,8 mln ha). 

Soję zasiano na powierzchni 2,8 mln ha lub 92,8 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 2,7 mln ha).

Rzepak jary zasiano na 1,4 mln ha lub 95,9 proc. prognozowanego obszaru (w 2018 r.- 1,4 mln ha).

Siewy lnu przeprowadzono na powierzchni 46,6 tys. ha lub 99 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 39,8 tys. ha).

Ziemniaki w przedsiębiorstwach rolnych zasadzono na powierzchni 281,4  tys. ha lub 87,6 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 291,8 tys. ha).

Warzywa w przedsiębiorstwach rolnych zostały wysiane na obszarze 169,6 tys. ha lub 92,2 proc. prognozowanego obszaru (w 2018 r. – 156,6 tys. ha).