Federalna Służba Statystyczna Rosji (Rosstat), oszacowała obecnie zbiory zbóż w tym kraju w 2021 r. na około 120,6 mln ton. To o 9,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Zbiory pszenicy były prawdopodobnie o 11,6 procent mniejsze i wyniosły około 75,9 miliona ton.

Ponadto produkcja jęczmienia spadła o 14,3 proc. do 17,9 mln ton, a kukurydzy na ziarno wzrosła o 5 proc. do 14,6 mln ton. Jednocześnie szacunkowe zbiory słonecznika 15,5 mln ton i buraków cukrowych na 38,7 mln ton są odpowiednio o 16,6 i 14,2 proc. wyższe od wyników z 2021 roku.